KHÁI NIỆM MỚI

THIẾT KẾ NỔI BẬT

NHƯNG HẠNG MỤC CHINH

MOST CHUYÊN NGHIỆP

QUẢN LÝ DỰ ÁN

SUY NGHĨ CÓ TÍNH ĐỔI MỚI

Về chúng tôi

FC Display Đồ đạc cung cấp một loạt các dịch vụ quản lý dự án trong ngành công nghiệp hiển thị bán lẻ chéo thị trường quốc gia và quốc tế.
Chúng tôi sẽ chăm sóc của công nghệ, vật liệu, chi phí, chất lượng, thời gian, hậu cần, tại chỗ và bảo trì.

CÁC TRƯỜNG HỢP MỚI NHẤT

BÁN LẺ & THƯƠNG MẠI

  • linkedin
  • youtube
  • https://www.facebook.com/fcdisplay
  • instagram
  • twitter